Vi är en del av Arenakoncernen

Starkare inifrån och ut

Arenakoncernen drivs av en orubblig, gemensam övertygelse: Vår tro på varje människas förmåga. Vi vet att starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi företag och medarbetare att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra. Oavsett om det handlar om rekrytering, individuell guidning, bemanning, omställning, utbildning, fysisk träning, ledarskapsutveckling eller en väg in i arbetslivet har vi expertis att hjälpa företag, medarbetare och organisationer till ett långsiktigt stabilt och hållbart arbetsliv.

Våra systerbolag

Läs mer om våra systerbolag på Arenakoncernen.

Hållbarhetsrapport

Starka individer lyfter varandra. I en tid av uppskruvat tempo och höga krav rustar vi människor och grupper för framtiden, för vi tror på varje människas förmåga. Genom individuell guidning och proaktivt hälsoarbete lyfter vi människor och gör dem starkare. Så starka att de har kraft att lyfta andra. Det är vårt sätt att ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Vi stärker styrkor!

1994
Arenakoncernen
Arenakoncernen bildades av koncernchef Magnus Eriksson. Samma år registrerades även Ambit som bolag.
1994
Ambit

Ambits blev ett aktivt bolag inom matchningstjänster, med sitt främsta fokus på IT-branschen.

2021
Arenakoncernen
Ambit förvärvades av Arenakoncernen och blev en del av koncernen.
2023
Arena Matchning

Ambit bytte namn till Arena Matchning och fick nya delägare. Idag riktar sig bolaget brett och stöttar arbetssökande inom en stor variation av branscher.