Karriärguiden

Porträttbild på Thomas från Arena Matchning. Bilden är svartvit.

Thomas Aaltonen om karriärfrågor och arbetsmarknaden 2024

I den här intervjun berättar Thomas Aaltonen, en av våra karriärkonsulter på Arena Matchning, om hur det är att jobba med arbetsmarknadsfrågor och att stötta människor till en ny sysselsättning. Han ger även sin tolkning av hur arbetsmarknaden skulle kunna se ut 2024.

Hej Thomas! Berätta vad som inspirerade dig till att bli karriärkonsult?

Efter en lång period i en extremt kommersiell miljö sökte jag efter ett uppdrag med ett högre syfte där jag på ett mer direkt sätt kan göra nytta för samhället. Min bedömning var att min mångåriga erfarenhet av att jobba med människor och ledarskap skulle passa bra inom den här typen av verksamhet. Dessutom har jag, efter att ha verkat i Stockholm i många år, ett stort kontaktnät vilket är en stor fördel när vi ska hjälpa deltagare att nå dit de önskar, så det kändes som en bra matchning helt enkelt!

Vilka utmaningar möter arbetssökande, och hur hjälper du dem?

Ja, det ser ju såklart lite olika ut, men om jag försöker sammanfatta och generalisera lite:

  • De vill byta karriär men vet inte riktigt till vad
  • I Stockholm är det ofta många sökande på tjänsterna, det är hög konkurrens vilket tycks leda till att de inte ens får svar på jobb de sökt, och de får många nej. Det gör i sin tur att en del av dem ibland blir nedstämda och tillfälligt uppgivna
  • Det är också relativt vanligt att de upplever olika former av diskriminering såsom ålder och/eller etnicitet
  • Genom att visa förståelse och empati. Vi har ju alla vår last att bära. Alla har olika utmaningar i livet, och enligt ett holistiskt perspektiv påverkar ju det även ens möjlighet att söka/få jobb eller börja studera

Hur ser processen ut när man är deltagare hos er?

Det ser lite olika ut beroende på vilken situation deltagaren befinner sig i. Personligen tror jag på skräddarsydda och individanpassade planer. Men det kan se ut ungefär så här:

  1. Vi träffas och går igenom grunderna och formalia kring vårt samarbete
  2. Vi lär känna varandra för att etablera ett förtroende och för att öka sannolikheten för en hållbar matchning
  3. Vi diskuterar olika alternativ och deltagaren ges självfallet möjlighet att tänka igenom, reflektera och diskutera med sin omgivning
  4. Vi enas om två-tre huvudspår och vad vi behöver göra för att nå dit
  5. Vi kör i gång och genomför de åtgärder vi kommit överens om
  6. Vi tror på konkreta och specifika åtgärder; bra ansökningshandlingar, registrering på många platser, smarta bevakningar och att alltid använda alla de digitala möjligheter som står till buds. Stärk självkänslan och tron på deltagaren, vässa intervjutekniken. Sök många jobb, använd ditt och vårt kontaktnät och var innovativ. Följ upp.

”Så länge det finns en vilja finns det en lösning!”

Thomas Aaltonen

Hur ser du på den framtida arbetsmarknaden?

Den kommer troligen vara tuffare under 2024 än under 2023. Arbetsförmedlingens senaste prognos indikerar en ökning av arbetslösheten till 2024, men den ökningen tycks vara marginell, från 6,5 till 6,6%.

Centralbankerna lämnade besked om att inte höja styrräntan i veckan, inflationen sjunker, räntorna likaså och börsen har reagerat positivt på det. Sammantaget blir min bedömning att nedgången i arbetsmarknaden inte blir så djup och heller inte så lång. Det finns definitivt hopp! Vi bör också notera att det finns 112,000 jobb på Platsbanken just nu vilket tydligt visar att det finns ett underlag att jobba med. Så länge det finns en vilja finns det en lösning!

Vill du berätta om en framgångshistoria där en deltagare fick jobb eller utbildning?

Jag fick förmånen att träffa en person som blivit uppsagd efter cirka 30 år inom tryckeribranschen vilken påverkats hårt av teknikutvecklingen. Mitt intryck var att personen var vilsen och hade svårt att orientera sig i den nya situationen. Han var också lite till åren kommen.

Vi började diskutera olika alternativ, titta närmare på vissa konkreta lediga jobb för att få en bättre uppfattning om vad deltagaren ville, för att sedan tratta ner det till ett huvudspår att det landade i en omskolning. När vi väl kommit fram till det började vi omedelbart, i det pågående mötet, söka tänkbara utbildningar. Vi hittade en precis i närheten av platsen vi var på, som dessutom låg nära hans bostad. Vi ringde direkt och bokade plats på ett studiebesök några dagar senare. Han var på besöket, kontaktade arbetsförmedlingen, dagen efter fick han klartecken att påbörja utbildningen och någon vecka senare satt han i skolbänken!

Från möte till utbildningsstart på två veckor! För honom, och andra i liknande situation, är det så värdefullt att bli mindre sårbar genom att ha ytterligare en plattform som ökar ens attraktivitet på arbetsmarknaden.

Vad är det bästa med att jobba med arbetssökande?

Att jobba med det här är samhällsorientering i praktiken. För mig personligen är det väldigt stimulerande med själva mötet, att få förmånen att träffa många olika människor och ta del av deras berättelser, historia och tankar om framtiden. Jag uppskattar också utmaningen i att få till ett samarbete och fungera ihop med olika personlighetstyper. Det allra bästa är ändå möjligheten att stärka samhället genom att få förtroendet att hjälpa en människa i ett viktigt skede av livet.

Tack så mycket, Thomas, för att du delar med dig av dina insikter och erfarenheter med oss!

Är du arbetssökande? Vi erbjuder Rusta och Matcha, en matchningstjänst till jobb eller utbildning. Vill du läsa fler blogginlägg om tips, träffar och intervjuer se våra inlägg på Karriärguiden!