Karriärguiden

En kvinna och en man sitter och kollar på en dator och diskuterar jobbmöjligheter.

Utbildningar som ger goda jobbmöjligheter 2024 

Att välja rätt utbildning är en viktig pusselbit för att bygga en stabil och framgångsrik karriär. Just nu är vissa utbildningar särskilt eftertraktade på arbetsmarknaden. I det här inlägget listar vi några utbildningar som kan öppna dörrar till spännande jobbmöjligheter.

IT och datavetenskap 

Med den snabba teknologiska utvecklingen är det ingen överraskning att utbildningar inom IT och datavetenskap fortsätter att vara högt efterfrågade. Programmering, systemadministration och datavetenskapliga färdigheter är nödvändiga inom en mängd olika branscher. Enligt allastudier.se, förväntas arbetskraften inom datayrken vara otillräcklig de närmaste fem åren. 

Hälso- och sjukvård 

Jobb inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntas växa stadigt, på grund av brist på utbildade inom branschen. Sjuksköterskor, medicinska assistenter och andra yrkesgrupper inom vården spelar en nyckelroll i samhället.  

Anledningen till detta är även att det råder stor brist nyexaminerade i denna yrkesgrupp. Enligt Arbetsbarometern som publiceras av Statistiska Centralbyrån är bristen på nyexaminerade med vårdutbildning fortsatt stor. Här erbjuds man därför en meningsfull karriär där det finns stort behov av personal. 

Exempel på vårdutbildingar där arbetsgivare upplever stor personalbrist är röntgensköterskor, grundutbildade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Därför kan utbildningar inom hälso- och sjukvård ge goda jobbmöjligheter framöver. 

Lärare 

Utbildningar inom läraryrken är också något att satsa på. Det är utbildningar som ger goda jobbmöjligheter nu och i framtiden. 

Enligt allastudier.se förväntas bristen på yrkeslärare i gymnasieskolan fortsätta, då fler yrkesämneslärare förväntas gå i pension de närmaste fem åren samtidigt som antalet nya yrkeslärare ser ut att minska. Samtidigt förutspås en betydande efterfrågan på förskollärare under de kommande fem åren.

Teknik och ingenjörsvetenskap 

Ingenjörer och tekniska specialister kommer alltid att vara eftertraktade. Utbildningar inom elektronik, mekanik och civilingenjörsvetenskap öppnar upp möjligheter inom olika industrier och infrastrukturprojekt. 

Arbetsbarometern rapporterar att för civil- och högskoleingenjörer finns det brist på utbildade med inriktning teknisk fysik, maskin-, fordons- och farkostteknik samt energi- och elektroteknik. 

Olika utbildningar inom teknik och ingenjörsvetenskap kan därför ge goda jobbmöjligheter i framtiden.

Yrkesutbildningar 

En yrkesutbildning är oftast en kortare utbildning som leder till en konkret yrkestitel. Arbetsförmedlingen rapporterade i slutet av 2023 att 9 av 10 personer får jobb efter en avslutad yrkesutbildning. 

En anledning till detta är att yrkesutbildningarna tas fram i relation till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Just därför är chanserna att få jobb efter avslutad yrkesutbildning väldigt höga. 

Yrkesutbildningarna uppdateras alltså ständigt, i takt med förändringar i världen och på arbetsmarknaden. 

Utbildningar som ger goda jobbmöjligheter 2024 

Att välja en utbildning inom ett efterfrågat område ökar inte bara dina chanser att få ett jobb, utan ger också möjlighet till en givande och stabil karriär. Gör en noggrann research av den aktuella arbetsmarknaden och gör en inventering av dina intressen, för att välja rätt väg för just dig! 

Vill du få fler tips i ditt jobbsökande får du gärna besöka karriärguiden – där du hittar en mängd olika tips samt intervjuer med våra jobbcoacher!